howtohack - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 74880CấM 2267CấM TạM THờI 64038CâM 492CâM TạM THờI 3609CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 4438IP CấM 36

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
war mem_BBV_13-07-2021
01:25 PM
N/AKickN/A
none_BBV_18-06-2021
04:47 PM
18-06-2021
4:47 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
noneOops_MaKer11-06-2020
09:23 PM
11-06-2020
9:23 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
văng tụcOops_Mirror20-04-2020
09:45 AM
20-04-2020
9:50 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
văng tụcVipPro_9817-04-2020
03:02 PM
17-04-2020
3:07 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
phá staff làm việcOops_Mirror17-03-2020
10:03 PM
N/AKickN/A
Chửi TụcOops_Mirror07-03-2020
04:14 PM
07-03-2020
4:19 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
tụcVipPro_9803-02-2020
07:31 PM
03-02-2020
7:36 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Chửi TụcOops_Mirror21-01-2020
09:02 PM
21-01-2020
9:07 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
chửi bậyAthenaa16-01-2020
03:01 PM
16-01-2020
3:06 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
súc phạm staffVipPro_9808-01-2020
05:33 PM
08-01-2020
5:38 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Search

howtohack

howtohack