detu3 - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 301422CấM 7888CấM TạM THờI 204655CâM 933CâM TạM THờI 6841CảNH BáO 1CảNH BáO TạM THờI 0KICK 81066IP CấM 38

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
onl qua acmine + hackmine@2MyaMul01-10-2022
02:04 AM
03-10-2022
2:04 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
onl quá acmine@1MyaMya01-10-2022
12:56 AM
N/AKickN/A
Search

detu3

detu3