dandon - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 283414CấM 7791CấM TạM THờI 187925CâM 918CâM TạM THờI 6746CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 79996IP CấM 38

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE23-09-2022
10:39 AM
23-09-2022
10:59 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Drag/Butterclick và Hack client bị cấm sử dụng trong server.CONSOLE13-05-2022
12:40 PM
14-05-2022
12:40 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
auto click [THPHAT4747aBCd] [VOTEKICK]CONSOLE26-11-2021
10:14 AM
26-11-2021
10:19 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ TRỐN KHI BỊ ĐÓNG BĂNG [iusehuzunu]CONSOLE19-10-2021
07:39 PM
20-10-2021
1:39 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ TRỐN KHI BỊ ĐÓNG BĂNG [Hector]CONSOLE13-10-2021
09:15 PM
14-10-2021
3:15 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
AutoclickDanstVN0711-10-2021
01:33 PM
11-10-2021
7:33 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Search

dandon

dandon