coolatjust - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 314818CấM 8227CấM TạM THờI 215864CâM 978CâM TạM THờI 7084CảNH BáO 3CảNH BáO TạM THờI 0KICK 82623IP CấM 38

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
xác minh vu khống staff (page.aemine.vn)CONSOLE01-02-2023
09:20 PM
N/ACấmHoạt động
vu khong staffsadbalts01-02-2023
02:19 AM
01-02-2023
8:19 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
nghi van sell cardsadbalts31-01-2023
08:18 PM
01-02-2023
2:18 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
pha farm #1sadbalts31-01-2023
01:18 PM
31-01-2023
4:18 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
dat ten fac chui staffsadbalts30-01-2023
02:32 PM
30-01-2023
3:02 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
lay acc clone chui staff nhiu` lan`sadbalts27-01-2023
09:52 PM
28-01-2023
12:52 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
phá staff làm việcNatty15-01-2023
08:12 PM
N/AKickN/A
phá farm đêm #1CONSOLE23-12-2022
11:57 PM
24-12-2022
5:57 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
giết member khu quái level 5,10Nusp0rntas9829-11-2021
10:44 AM
29-11-2021
11:44 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
kill mem khu level 5 cảnh cáo lần 1II_Aziz_IIxx27-10-2021
07:51 PM
27-10-2021
8:51 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Search

coolatjust

coolatjust