baotom1412 - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 314822CấM 8227CấM TạM THờI 215868CâM 978CâM TạM THờI 7084CảNH BáO 3CảNH BáO TạM THờI 0KICK 82623IP CấM 38

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE31-01-2023
09:09 PM
31-01-2023
9:29 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
ks mobsTruongduy251112-05-2022
07:39 PM
N/AKickN/A
ks mobsTruongduy251106-05-2022
05:11 PM
N/AKickN/A
ks mobs drop nhiều lầnly4444413-04-2022
07:12 PM
14-04-2022
1:12 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
noneTruongduy251112-04-2022
09:01 PM
12-04-2022
9:16 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
cố tình nhảy vào mobs rồi lấy lý do là vô tình tộiTruongduy251111-04-2022
02:02 PM
11-04-2022
8:02 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
phá farm ks mobsShietDaPig11-04-2022
07:39 AM
11-04-2022
11:39 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
phá farmShietDaPig03-04-2022
09:17 PM
03-04-2022
11:17 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
phá farm mem, ks mobs drop 4 lầnShietDaPig03-04-2022
10:11 AM
03-04-2022
11:11 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
vk bừa_BBV_02-12-2021
09:52 AM
N/AKickN/A
Search

baotom1412

baotom1412