TruongAckerman2 - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 301401CấM 7888CấM TạM THờI 204638CâM 933CâM TạM THờI 6841CảNH BáO 1CảNH BáO TạM THờI 0KICK 81062IP CấM 38

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
onl qua acmine@3MyaMul30-09-2022
11:08 PM
03-10-2022
11:08 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
2mine/1is@2MyaMul27-09-2022
09:40 AM
28-09-2022
9:40 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
2 mine 1 isYamadesu26-09-2022
10:20 AM
N/AKickN/A
onl quá ac tại is + gỡ piston gây lag ( nhắc nhở lần 2 )MyaMul22-04-2022
12:15 AM
N/AKickN/A
Yêu cầu gỡ farm = piston ( đá đỏ )MyaMul21-04-2022
08:47 PM
N/AKickN/A
Search

TruongAckerman2

TruongAckerman2