Sajin303 - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 84157CấM 2616CấM TạM THờI 69516CâM 588CâM TạM THờI 4122CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 7279IP CấM 36

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
https://www.facebook.com/groups/tocao.aemine Doc luat moiDanstVN0714-09-2021
11:15 AM
14-09-2021
5:15 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
abuse bat launcher đẩy người khác xuống voidDanstVN0726-02-2021
09:05 PM
27-02-2021
5:05 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #5 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE04-08-2020
02:40 PM
05-08-2020
2:40 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE28-04-2020
01:13 PM
28-04-2020
1:28 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
bugDanstVN0725-04-2020
01:04 PM
25-04-2020
7:04 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
ok [JinHaruto] [VOTEKICK]CONSOLE20-04-2020
11:55 PM
21-04-2020
12:05 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
vk bua`DanstVN0717-04-2020
01:32 PM
N/AKickN/A
nho` nguoi` khac qc serverDanstVN0717-03-2020
12:33 AM
21-03-2020
12:33 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
khuyên member hack?DanstVN0714-03-2020
12:03 AM
14-03-2020
12:18 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #4 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE09-03-2020
04:40 PM
09-03-2020
5:40 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
ra sky mn [JinHaruto] [VOTEKICK]CONSOLE04-03-2020
11:17 PM
04-03-2020
11:27 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE25-02-2020
10:22 PM
25-02-2020
10:52 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE24-02-2020
11:00 AM
24-02-2020
11:05 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE23-02-2020
06:48 PM
23-02-2020
7:03 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
abuse suitWolfGangYT31-01-2020
11:20 AM
01-02-2020
11:20 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
abuse suitWolfGangYT24-01-2020
12:50 PM
N/AKickN/A
dùng morph zombie kick player khacWolfGangYT16-01-2020
09:06 PM
17-01-2020
3:06 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE11-01-2020
09:39 PM
11-01-2020
9:44 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #5 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE09-01-2020
04:01 PM
10-01-2020
4:01 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #4 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE08-01-2020
09:17 PM
08-01-2020
10:17 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
kick ng khac [Anhchess] [VOTEKICK]CONSOLE08-01-2020
07:40 PM
08-01-2020
7:50 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
a [AggRetsuki] [VOTEKICK]CONSOLE06-01-2020
02:09 PM
06-01-2020
2:19 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Search

Sajin303

Sajin303