HyUroft - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 301418CấM 7888CấM TạM THờI 204651CâM 933CâM TạM THờI 6841CảNH BáO 1CảNH BáO TạM THờI 0KICK 81066IP CấM 38

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE01-10-2022
12:57 AM
01-10-2022
1:17 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
abuse specNiceSushi_28-11-2021
02:32 PM
28-11-2021
8:32 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ TRỐN KHI BỊ ĐÓNG BĂNG [TruongPhat]CONSOLE03-10-2021
01:52 PM
03-10-2021
7:52 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
aimbotTruongPhat03-10-2021
01:48 PM
N/AKickN/A
Search

HyUroft

HyUroft