Flogentina - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 314818CấM 8227CấM TạM THờI 215864CâM 978CâM TạM THờI 7084CảNH BáO 3CảNH BáO TạM THờI 0KICK 82623IP CấM 38

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE05-02-2023
11:13 AM
05-02-2023
11:43 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE31-01-2023
09:53 PM
31-01-2023
10:23 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE31-01-2023
05:15 PM
31-01-2023
5:45 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE30-01-2023
09:16 PM
30-01-2023
9:46 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE27-01-2023
03:46 PM
27-01-2023
4:16 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE26-01-2023
12:13 PM
26-01-2023
12:43 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE25-01-2023
04:31 PM
25-01-2023
5:01 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Scaffold)CONSOLE22-01-2023
10:27 PM
22-01-2023
10:57 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
hackStaysker18-01-2023
09:40 PM
19-01-2023
3:40 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (move)CONSOLE19-11-2022
01:06 PM
19-11-2022
1:36 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (move)CONSOLE17-11-2022
12:28 PM
17-11-2022
12:58 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE06-11-2022
01:59 PM
06-11-2022
2:29 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE21-10-2022
08:58 PM
22-10-2022
8:58 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE19-10-2022
07:10 PM
20-10-2022
7:10 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE13-10-2022
01:08 PM
14-10-2022
1:08 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE03-10-2022
09:18 PM
04-10-2022
3:18 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE23-09-2022
01:09 PM
N/AKickN/A
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE21-09-2022
02:19 PM
N/AKickN/A
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE18-09-2022
01:08 PM
N/AKickN/A
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE30-08-2022
11:22 AM
30-08-2022
11:42 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Search

Flogentina

Flogentina