DORE - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 314819CấM 8227CấM TạM THờI 215865CâM 978CâM TạM THờI 7084CảNH BáO 3CảNH BáO TạM THờI 0KICK 82623IP CấM 38

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
hack [Lmao_cao_xi_gia] [VOTEKICK]CONSOLE28-02-2023
09:53 AM
28-02-2023
9:58 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE24-02-2023
07:56 PM
24-02-2023
8:26 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE02-02-2023
09:11 AM
02-02-2023
9:41 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE01-02-2023
04:54 PM
01-02-2023
5:24 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE31-01-2023
09:19 PM
31-01-2023
9:49 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE20-01-2023
09:08 PM
20-01-2023
9:38 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE20-01-2023
01:28 PM
20-01-2023
1:58 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE19-01-2023
07:42 PM
19-01-2023
8:12 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE19-01-2023
08:45 AM
19-01-2023
9:15 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN SỬ DỤNG PHẦN MỀM GIAN LẬN !!.CONSOLE18-05-2022
08:13 PM
19-05-2022
8:13 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
vk bưadFrozenRapids25-11-2021
01:57 PM
25-11-2021
7:57 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Internal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE12-11-2021
06:13 AM
N/AKickN/A
off petHector30-10-2021
10:41 PM
N/AKickN/A
Pet nhieu lanDanstVN0728-09-2021
09:02 AM
29-09-2021
9:02 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Ride petDanstVN0725-09-2021
11:00 AM
25-09-2021
5:00 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
ride pet while pvpHector24-09-2021
04:01 PM
24-09-2021
10:01 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
FARM KILL #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE20-08-2021
10:57 PM
20-08-2021
11:02 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
k xin + spam nữabpt06-08-2021
10:46 PM
07-08-2021
4:46 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Search

DORE

DORE