uio123_2 - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 346959CấM 8894CấM TạM THờI 241403CâM 1051CâM TạM THờI 7410CảNH BáO 10CảNH BáO TạM THờI 0KICK 88152IP CấM 38

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
m cut x4ImWhite15-11-2023
11:09 PM
N/AKickN/A
m cut x3ImWhite15-11-2023
11:08 PM
N/AKickN/A
m cut x2ImWhite15-11-2023
11:08 PM
N/AKickN/A
m cutImWhite15-11-2023
11:08 PM
N/AKickN/A
m cutImWhite15-11-2023
11:06 PM
N/AKickN/A
cutImWhite15-11-2023
11:05 PM
N/AKickN/A
nonImWhite10-11-2023
06:33 PM
N/AKickN/A
noneImWhite10-11-2023
06:33 PM
N/AKickN/A
loi nhieuImWallet26-10-2023
04:12 PM
N/AKickN/A
kick dumImWallet02-10-2023
04:31 PM
N/AKickN/A
noneImWallet02-10-2023
05:09 AM
N/AKickN/A
ImWallet01-10-2023
04:36 PM
N/AKickN/A
kick dumImWallet01-10-2023
02:52 PM
N/AKickN/A
kick dumImWallet28-09-2023
06:26 PM
N/AKickN/A
phá farmImWallet26-09-2023
09:41 PM
N/AKickN/A
spam tin nhắnImWallet26-09-2023
09:25 PM
N/AKickN/A
muteImWallet25-09-2023
10:45 PM
N/AKickN/A
unbanImWallet21-09-2023
09:35 PM
N/AKickN/A
kick dùmImWallet15-09-2023
10:58 AM
N/AKickN/A
làm sv lagImWallet29-08-2023
06:39 PM
N/AKickN/A
okeImWallet28-08-2023
06:52 AM
N/AKickN/A
toxicImWallet27-08-2023
06:17 PM
N/AKickN/A
nhờnImWhite22-08-2023
04:10 PM
N/AKickN/A
noneLaitama9901-08-2023
10:36 PM
N/AKickN/A
kick hộLaitama9921-07-2023
10:58 AM
N/AKickN/A
Search

uio123_2

uio123_2