moichoi1780 - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 314819CấM 8227CấM TạM THờI 215865CâM 978CâM TạM THờI 7084CảNH BáO 3CảNH BáO TạM THờI 0KICK 82623IP CấM 38

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE03-02-2023
11:04 PM
03-02-2023
11:34 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Velocity)CONSOLE29-01-2023
06:27 PM
29-01-2023
6:57 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
hackStaysker07-01-2023
09:14 PM
08-01-2023
3:14 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
abuse gagetLEO_WINTER03-01-2023
11:34 AM
03-01-2023
5:34 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
chặn careLEO_WINTER31-12-2022
07:03 PM
01-01-2023
1:03 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE19-12-2022
07:51 PM
19-12-2022
8:21 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE18-12-2022
01:12 PM
18-12-2022
1:42 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE18-12-2022
12:31 PM
18-12-2022
1:01 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE17-12-2022
09:40 PM
17-12-2022
10:10 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE17-12-2022
11:38 AM
17-12-2022
12:08 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE16-12-2022
06:41 PM
16-12-2022
7:11 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE14-12-2022
10:44 PM
14-12-2022
11:14 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE12-12-2022
08:23 PM
12-12-2022
8:53 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE11-12-2022
01:36 PM
11-12-2022
2:06 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE10-12-2022
11:38 PM
11-12-2022
12:08 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE10-12-2022
10:55 PM
10-12-2022
11:25 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE10-12-2022
07:50 PM
10-12-2022
8:20 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (move)CONSOLE08-12-2022
01:05 PM
08-12-2022
1:35 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (move)CONSOLE07-12-2022
07:13 PM
07-12-2022
7:43 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (move)CONSOLE07-12-2022
07:13 PM
07-12-2022
7:43 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (move)CONSOLE04-12-2022
07:31 PM
04-12-2022
8:01 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (move)CONSOLE04-12-2022
07:31 PM
04-12-2022
8:01 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (move)CONSOLE04-12-2022
07:31 PM
04-12-2022
8:01 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (move)CONSOLE04-12-2022
02:27 PM
04-12-2022
2:57 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Velocity)CONSOLE01-12-2022
11:42 AM
01-12-2022
12:12 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Search

moichoi1780

moichoi1780